Życie w starszym wieku też może być radosne

*** Życie w starszym wieku też może być radosne ***


#1 2010-08-06 19:00:18

administrator

Użytkownik

Zarejestrowany: 2010-08-05
Posty: 60
Punktów :   

Gabinet LOGOPEDYCZNY w Koszalinie

http://logos.dt.pl/images/foto.jpg
Władysław Pitak

mgr pedagogiki - WSP w Słupsku, dyplomowany logopeda - Uniwersytet Gdański; certyfikaty w zakresie psychoterapii rodzin, muzykoterapii, sztuki estradowej w specjalności aktorskiej; specjalizacja - terapia nerwic i jąkania.

Praktyka zawodowa
       
   
     Od 40 lat zajmuje się kształceniem zdolności twórczych za pomocą ekspresji muzyczno-dramatycznej  (absolwent 4-letniego Studium Teatralnego COMUK w Warszawie, egzamin państwowy uprawniający do wykonywania zawodu artysty estradowego w specjalności aktorskiej i reżyserskiej, dyplom magistra pedagogiki )
     
Od 25 lat zajmuje się terapią nerwic , wad i zaburzeń mowy, czytania i pisania (Podyplomowe Studium Logopedyczne w Gdańsku , certyfikaty z muzykoterapii, jąkania wczesnodziecięcego i psychoterapii rodzin).

     Badania i eksperymenty w zakresie muzykoterapii (pierwszy zawodowy muzykoteraputa prowadzący zabiegi zlecane przez lekarzy w sanatoriach Pomorza Środkowego).

     Wykłady, pokazy warsztatowe i praktyczna terapia dzieci nerwicowych, jąkających się i dyslektycznych na sympozjach, konferencjach i turnusach rehabilitacyjnych.

     Szkolenia dla biznesmenów, działaczy społecznych, dziennikarzy i polityków w zakresie retoryki , erystyki , marketingu i public relations.

     Założyciel i prezes Towarzystwa Terapii i Kształcenia Mowy LOGOS w Koszalinie


Gabinet wyposażony jest w podstawowe narzędzia i pomoce logopedyczne oraz w sprzęt audiowizualny . Towarzystwo posiada własne studio filmowe i fotograficzne.

Adres:

Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy LOGOS
ul. Pieczarek 4,
75-900 Koszalin -Kretomino
tel. (94) 340-60-06
kom. 600-809-254


Godziny przyjęć:
w godzinach uzgodnionych z rodzicami, dla przyjezdnych także w soboty i niedziele

Kontakt:

e-mail :
logos@logos.pomorze.pl,
strony URL:
www.logos.pomorze.pl


Informacje dodatkowe:

Członkami Towarzystwa LOGOS są lekarze, logopedzi, psychoterapeuci , nauczyciele, aktorzy , dziennikarze i biznesmeni. Efektem współpracy ludzi wielu zawodów są własne filmy , nagrania dźwiękowe i opracowania technik i metod terapii i kształcenia zachowań w różnych sytuacjach

Offline

 

#2 2010-08-13 20:18:49

sowa

Użytkownik

Zarejestrowany: 2010-08-13
Posty: 77
Punktów :   

Re: Gabinet LOGOPEDYCZNY w Koszalinie

.

Koszalin
LOGOTERAPIA NERWIC
TERAPIA WAD I ZABURZEŃ MOWY
PRZYWRACANIE SENSU ŻYCIA


http://logos.dt.pl/obrazki/logos-wiz-jpg.jpg

telefony: 94-340-60-06;  600-809-254
e-mail: logos@logos.pomorze.pl
www.logos.pomorze.pl

Offline

 

#3 2010-08-23 20:06:03

Karolina

Użytkownik

Zarejestrowany: 2010-08-13
Posty: 64
Punktów :   

Re: Gabinet LOGOPEDYCZNY w Koszalinie

Artykuły logopedyczne w internecie

*AFAZJA (diagnoza i leczenie wg Łurii). ZABURZENIA W NADAWANIU MOWY    Oprac. Władysław Pitak
1. Zaburzenia motoryczno-dośrodkowe (aferentne)
(utrata lub niedokształcenie somestetycznych wzorców głosek)
czyli trudności w artykułowaniu głosek spowodowane brakiem czucia ułożenia narządów mowy - brak analizy i syntezy sygnalizacji z obwodu o aktualnej pozycji narządów mowy.
>>> więcej>>>  http://logos.dt.pl/logos21
.
* USZKODZENIA NACZYNIOWE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
Najczęstszą postacią uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego jest udar mózgowy występujący nagle, przeważnie we śnie lub w czasie wzmożonej psychofizycznej aktywności, i charakteryzujący się mniej lub bardziej zaburzoną świadomością oraz połowiczym porażeniem na tle zaburzeń krążenia mózgowego. Upośledzenie krążenia mózgowego jako przyczyna udaru może wystąpić pod wpływem różnorodnych zmian patologicznych, odzwierciedlających takie stany, jak: miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia czynności serca, choroby krwi, procesy uciskowe (nowotwory) i urazy.
>>> więcej >>> http://logos.dt.pl/logos20
.
* AFAZJA - REHABILITACJA LOGOPEDYCZNA
Terminem afazja (greckie fazis-mowa) określa się częściową lub całkowitą utratę umiejętności posługiwania się językiem, spowodowaną uszkodzeniem znajomości języka (rozumienia i nadawania), czemu towarzyszą mniejsze lub większe trudności w ponownym nauczeniu się go.
>>> więcej >>> http://logos.dt.pl/logos19
.
* NOWE TECHNOLOGIE W REHABILITACJI OSÓB JĄKAJĄCYCH SIĘ
Podczas mówienia jąkanie może przejawiać się jako powtarzanie części słów, powtarzanie części zdania lub przedłużone wymawianie niektórych głosek. W czasie mówienia mogą występować skurcze mięśni twarzy, szyi, tułowia lub kończyn, zwane współruchami.
>>> więcej >>> http://logos.dt.pl/logos18
.
* MUTYZM JAKO PRZYCZYNA TRUDNOŚCI SZKOLNYCH
Artykuł ten ma na celu przybliżenie problemu mutyzmu. Napisałam go z myślą o tym, że może on być przydatny innym nauczycielom, którzy spotkają się z podobnym zjawiskiem w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
>>> więcej >>> http://logos.dt.pl/logos17
.
* BADANIA W UDARZE MÓZGU
W przypadku wystąpienia klinicznych objawów udaru mózgu konieczne jest wykonanie szeregu badań odpowiadających na pytanie: Czy to jest udar mózgu?
>>> więcej >>> http://logos.dt.pl/logos16
.
* CZYTAĆ WBREW GENOM
DYSLEKSJĘ DEFINIUJE SIĘ JAKO TRUDNOŚĆ W OPANOWANIU TECHNIKI CZYTANIA. OSOBY Z TYM ZABURZENIEM ZNACZNIE DRAMATYCZNIEJ TO OKREŚLAJĄ: GDY CZYTAM, WYDAJE MI SIĘ, ŻE ZWARIUJĘ. Dysleksja w różnym nasileniu jest zjawiskiem często spotykanym w praktyce szkolnej. W szerszym pojęciu, jest to ogół zaburzeń związanych z czytaniem i pisaniem. Trudność w czytaniu prawie zawsze występuje z dysortografią lub dysgrafią.
>>> więcej >>> http://logos.dt.pl/logos15
.
* DLAAACZEGO SIĘ JĄKAMY?
Jąkanie jest nie tylko objawem nerwicy czy wad aparatu mowy. Jego przyczyną mogą być nieprawidłowości w budowie mózgu - pisze "Gazeta Wyborcza", powołując się na wyniki badań przedstawione w tygodniku "Lancet"..
>>> więcej >>> http://logos.dt.pl/logos14
.
* ALALIA, CHARAKTERYSTYKA ZABURZENIA MOWY
Alalia-czyli niedokształcenie mowy o typie afazji bywa nazywana szeregiem określeń, nie zawsze w pełni oddających istotę zaburzenia. W literaturze spotyka się..
>>> więcej >>> http://logos.dt.pl/logos13
.
* ALALIA i DYSLALIA  - Opracowanie: Bożena Smyczek
Alalia (zwana też niemotą, słuchoniemotą, afazją rozwojową) i dyslalia różnią się od afazji dziecięcej tym, że afazja jest częściową lub całkowitą utratą umiejętności mówienia lub rozumienia, podczas gdy przy alalii uszkodzenie struktur korowych następuje jeszcze przed rozwojem mowy
>>> więcej >>> http://logos.dt.pl/logos12
.
* AFAZJA - JAK POSTĘPOWAĆ Z AFATYKIEM
Afazja to zaburzenia mowy, których przyczyną mogą być uszkodzenia odpowiednich ośrodków w mózgu. Ogólnie można je podzielić na czuciowe (uszkodzenie ośrodków odbiorczych), kiedy pacjent ma kłopoty z odbiorem i rozumieniem mowy, pisma.
>>> więcej >>> http://logos.dt.pl/logos11
.
* JĄKANIE SIĘ ZWIĄZANE JEST ZE SŁABĄ WSPÓŁPRACĄ OŚRODKÓW W OBRĘBIE MÓZGU
Stwierdzono dotąd, że jąkanie może mieć podłoże genetyczne. Nie wiadomo było jednak, w jaki sposób i dlaczego do niego dochodzi
>>> więcej >>> http://logos.dt.pl/logos10
.
* POROZUMIEWANIE PRZY POMOCY MOWY   – autor: Władysław Pitak
Wyraz język ma dwa główne znaczenia: jedno konkretne, występujące w takich wyrażeniach, jak: pokazać komuś język, mlaskać językiem, a drugie abstrakcyjne, używane w takich zestawieniach, jak język sceniczny, szkolny, techniczny, język polski. Poza tym używa się tego wyrazu w zwrotach obrazowych, np. latać z językiem itd.
>>> więcej >>> http://logos.dt.pl/logos01
.
* DYKCJA (oddychanie dynamiczne)   – autor: Władysław Pitak
Oddychanie dynamiczne (w czasie wydawania głosu) polega na ścisłej korelacji mechaniki oddechu z logiką wypowiadanego tekstu.
>>> więcej>>> http://logos.dt.pl/logos02
.
* JĘZYK SIĘ ZACINA    – autor: Władysław Pitak
W Koszalinie jąka się ponad tysiąc dorosłych mieszkańców (1 procent populacji). Są wśród nich osoby ze świecznika: politycy, szefowie mniejszych i większych firm, ale także szukający pracy studenci i marzący o karierze uczniowie szkół średnich.
>>> więcej>>>  http://logos.dt.pl/logos03
.
* NIE MA JĄKANIA "OD ZAWSZE"   – autor: Władysław Pitak
Nie ma czegoś takiego, co moglibyśmy określić, że ktoś się jąkał "od zawsze". Ten ktoś mógł mieć do tego predyspozycje, mógł mieć inklinacje i to padło na niewłaściwy grunt: rodzina, środowisko w którym się obraca, itd. Tak, zanim się dojdzie do jąkania, trzeba odbyć nieraz długą drogę. To się nie dzieje z dnia na dzień.
>>> więcej>>>  http://logos.dt.pl/logos04
.
* AGRESJA A JĄKANIE     – autor: Władysław Pitak
Trudno jest być jedynakiem. Jeszcze trudniej jest mieć nadopiekuńczą matkę. Bardzo źle, kiedy ojciec nie zgadza się z matką w wychowaniu jedynaka.
>>> więcej>>>  http://logos.dt.pl/logos05
.
* WIRTUALNY WYWIAD Z UDAREM MÓZGU – autor: Władysław Pitak
Poniższy felieton próbuje przybliżyć czytelnikowi problem związany z utratą rozumienia, mowy, czytania i pisania - zwany afazją.
>>> więcej>>>  http://logos.dt.pl/logos06

.
* DYKCJA (fonacja i rezonans) – autor: Władysław Pitak
Ćwiczenia głosowe prowadzi się po przerobieniu ćwiczeń oddechowych. Nie powinny one trwać długo, aby nie powodowały zmęczenia mięśni krtani.
>>> więcej>>>  http://logos.dt.pl/logos07
.
* AFAZJA - UTRATA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA– autor: Władysław Pitak
Można powiedzieć, że jest to właściwie utrata częściowa lub całkowita znajomości języka, jego rozumienia i nadawania, występują także trudności w jego ponownym nauczeniu się.
>>> więcej>>>  http://logos.dt.pl/logos08
.
* PRANAJAMA - ODDYCHANIE NA JĄKANIE – autor: Władysław Pitak
Prezentowane poniżej ćwiczenia są wzorowane na jodze i mają na celu pogłębienie oddechu, rozruszanie przepony, wydłużenie fazy wydechowej.
>>> więcej>>>  http://logos.dt.pl/logos09

Offline

 

#4 2010-08-23 20:07:34

Karolina

Użytkownik

Zarejestrowany: 2010-08-13
Posty: 64
Punktów :   

Re: Gabinet LOGOPEDYCZNY w Koszalinie

W pracy terapeutycznej z dziećmi zaburzonymi emocjonalnie można posługiwać się fragmentami  treningu aktorskiego, dostosowując go do możliwości  percepcyjnych i wykonawczych dziecka przedszkolnego. 

Literatura:


W. Pitak: Przyczyny emocjonalnych zaburzeń u dzieci,  Kurier       Pedagogiczny 2002/12, s. 16-18
W. Pitak: Klinika emocjonalnych zaburzeń mowy u dzieci, Kurier Pedagogiczny 2003/1, s. 14-19
W. Pitak: Muzykodrama dla dzieci nerwicowych i autystycznych, cz. I, Kurier Pedagogiczny 2003/2, s. 25-28
W. Pitak: Muzykodrama dla dzieci nerwicowych i autystycznych cz. II, Kurier Pedagogiczny 2003/3, s.26-28
W. Pitak: Muzykodrama dla dzieci nerwicowych i autystycznych - oddech, Kurier Pedagogiczny 2003/5, s. 10-12
W. Pitak: Ojciec – zhańbiony mężczyzna,  Kurier Pedagogiczny 2003/6-7, s. 10-13
M.Borek,W. Pitak: Muzykodrama czyli zabawa w krainie LOGOS , Kurier Pedagogiczny 2003/6-7, s. 33-38
W. Pitak: Agresja a jąkanie u jedynaków, Kurier Pedagogiczny 2003/9, s. 11-14
W. Pitak: Techniki muzyczno-dramatyczne w terapii rodziców, Kurier Pedagogiczny 2003/9, s. 39-44
W. Pitak: Muzyka leczy ale czy łagodzi obyczaje, Bliżej Przedszkola . Wychowanie i Edukacja, 2004/9(36), s. 27-28
W. Pitak: Ojciec – zhańbiony mężczyzna,  , Bliżej Przedszkola . Wychowanie i Edukacja, 2005/1(40), s. 19

Offline

 

#5 2010-09-08 16:32:31

sowa

Użytkownik

Zarejestrowany: 2010-08-13
Posty: 77
Punktów :   

Re: Gabinet LOGOPEDYCZNY w Koszalinie

Gdy się stresujesz, Twój oddech staje się szybki i płytki. To prowadzi do niedotlenienia całego organizmu, a przede wszystkim mózgu. Jeśli stres się utrzymuje, pojawiają się uczucie osamotnienia, depresja, trudności z pamięcią i koncentracją. To efekt działania kortyzolu, hormonu stresu, którego wysoki poziom blokuje produkcję dopaminy, hormonu odpowiedzialnego za dobre samopoczucie.

http://logos.dt.pl/obrazki/makieta1.jpg>>>>>>>>>>


kontakt z trenerem:

e-mail: biuro@logos.dt.pl
Tel.kom:  600-809-254
Tel.: 94-340-60-06

Offline

 

#6 2011-10-11 16:46:20

Karolina

Użytkownik

Zarejestrowany: 2010-08-13
Posty: 64
Punktów :   

Re: Gabinet LOGOPEDYCZNY w Koszalinie

WITAM I POZDRAWIAM - B.INTERESUJACY JEST TRENING AUTOGEWNNY JAK I MUZYKOTERAPIA KTORĄ TO ZNAM NIE OD DZIS - MAM TO NA PLYTCE - ALE JUZ DOSZLAM DO TAKIEJ PERFEKCJI ZE BEZ PLYTKI I MUZYKI SAMA TO ROBIE O ILE CZAS I SPOKOJ MI NA TO POZWOLI - TO SUPER SPRAWA - ZNALAZLAM KIEDYS BARDZO CIEKAWY TRENING NA YOUTUBE ALE W JEZYKU HISZPANSKIM - TO SUPER - TO BYL TRENING AUTOGWENNY ALE POD WODA I Z REKINAMI - B.CIEKAWE - POLECILABYM TO WIELU OSOBOM - ALE WIEM ZE NIE KAZDY POTRAFI SIE SKUPIĆ I ZRELAKSOWAĆ - A SZKODA - JESZCZE RAZ POZDRAWIAM I ZYCZE MILEGP WEKKENDU.

Offline

 

#7 2012-04-05 09:11:46

Pola

Użytkownik

Zarejestrowany: 2007-09-01
Posty: 123
Punktów :   

Re: Gabinet LOGOPEDYCZNY w Koszalinie

Mam płyty CD-audio, których słucham i jednocześnie wykonuję odpowiednie ćwiczenia o charakterze izometrycznym (napinająco-rozluźniającym).

Takim ćwiczeniem jest relaksacja progresywna (postępująca) Jacobsona. Celem tego ćwiczenia jest (poprzez uświadomienie sobie różnicy między napięciem a rozluźniem ) stopniowe osiąganie stanu relaksu ( rozluźnienia mięśni, naczyń krwionosnych i systemu nerwowego).

Trening autogenny Schultza jest kolejnym ćwiczeniem, w czasie którego spokojnie leżymy lub siedzimy i wysyłamy informacje (sugestie) do poszczególnych części ciała, układów i narządów, w wyniku których następuje pełne rozluźnienie całego ciała oraz zmiany morfologiczne w zakresie tzw. wydzielania wewnętrznego i składu chemicznego naszego ciała.

Obu ćwiczeń słucham i zachowuję się stosownie do podawanych przez lektora (W.Pitaka) sugestii.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.bleach-online.pun.pl www.metincheat.pun.pl www.yaoi-no-ai.pun.pl www.wiedzmin.pun.pl www.shinigami.pun.pl